Näringslivsdagar 

VETMera har lång erfarenhet av att arrangera näringslivsdagar i samarbete med kommuner och organisationer. En näringslivsdag är en mötesplats där lokala företag och kommunen m fl möts och nätverkar tillsammans. Upplägget kan variera från mässformat till kunskapsintensiva evenemang med föreläsningar digitalt eller live. Formatet väljer kunden som ofta är en kommun eller en företagarorganisation. VETMera bidrar med projektledning, administration innehåll och marknadsföring.